Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Nga khối D

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeNgaDCt_DH_K10_M417.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,902 1,077
246.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M253.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,836 1,039
246.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M162.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,721 1,764
246.3kB
DaNgaDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,846 1,063
167.4kB
DeNgaDCt_DH_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,800 991
247.1kB
DeNgaDCt_DH_K10_M819.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,933 1,015
246.7kB
DeNgaDCt_DH_K10_M685.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,783 1,078
247kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo