Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Nga khối D

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DaNgaDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,701 995
167.4kB
DeNgaDCt_DH_K10_M162.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,571 1,627
246.3kB
DeNgaDCt_DH_K10_M253.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,683 972
246.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M417.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,768 1,007
246.9kB
DeNgaDCt_DH_K10_M685.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,645 1,009
247kB
DeNgaDCt_DH_K10_M819.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,799 951
246.7kB
DeNgaDCt_DH_K10_M936.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,665 915
247.1kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo