Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tiếng Nga

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeNgaDCt_M864.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,721 936
261.4kB
DeNgaDCt_M713.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,707 854
263.6kB
DeNgaDCt_M695.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,726 857
263.7kB
DeNgaDCt_M379.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,556 821
263.8kB
DeNgaDCt_M241.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,593 893
262.8kB
DeNgaDCt_M136.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,721 836
261.1kB
DaNgaDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,710 906
172.8kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo