Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tiếng Nga

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeNgaDCt_M864.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,777 967
261.4kB
DeNgaDCt_M713.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,762 884
263.6kB
DeNgaDCt_M695.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,779 893
263.7kB
DeNgaDCt_M379.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,613 857
263.8kB
DeNgaDCt_M241.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,648 927
262.8kB
DeNgaDCt_M136.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,780 861
261.1kB
DaNgaDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 1,757 937
172.8kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo