Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Nhật khối D

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeNhatDCt_DH_K10_M526.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,807 1,070
277.8kB
DeNhatDCt_DH_K10_M479.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,669 1,019
277.4kB
DeNhatDCt_DH_K10_M364.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,673 1,079
278.1kB
DeNhatDCt_DH_K10_M142.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,743 1,182
277.4kB
DaNhatDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,591 1,035
167kB
DeNhatDCt_DH_K10_M953.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,614 1,056
277.5kB
DeNhatDCt_DH_K10_M715.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,548 983
276.9kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo