Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tiếng Nhật

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,855 1,896
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,787 1,876
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,780 1,892
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,808 1,827
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,797 1,906
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,129 1,951
273.2kB
DaNhatDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,316 1,202
180.8kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo