Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tiếng Nhật

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeNhatDCt_M927.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,738 1,826
272.9kB
DeNhatDCt_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,682 1,800
272.9kB
DeNhatDCt_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,662 1,824
272.6kB
DeNhatDCt_M528.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,679 1,756
273.3kB
DeNhatDCt_M391.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,676 1,833
273.4kB
DeNhatDCt_M269.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,998 1,869
273.2kB
DaNhatDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,243 1,166
180.8kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo