Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Open Office

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Download phần mềm Open Office tại đây
người gửi edunet
Có thể tải phần mềm Open Office về từ đây
06-18-2009 10,640 5,549
Sun ODF Plugin for Microsoft Office - Mở tệp .odf bằng MS...
người gửi admin
Giúp bạn mở được tệp văn bản soạn thảo bằng Open Office bằng Microsoft Office
06-17-2009 3,820 2,508
Tài liệu hướng dẫn sử dụng Thuderbird (email mã...
người gửi edunet
06-17-2009 3,603 2,895
3.9MB
Tài liệu hướng dẫn Open Office: Calc
người gửi edunet
06-17-2009 4,384 5,254
1.1MB
Tài liệu hướng dẫn Open Office: Impress
người gửi edunet
Các trường có thể tham khảo dùng làm tài liệu dạy học. Nhớ dùng...
06-17-2009 4,185 4,948
3MB
Tài liêụ hướng dẫn sử dụng Open Office: Writer
người gửi edunet
Các trường có thể dùng làm tài liệu giảng dạy.
06-17-2009 5,875 8,323
2.2MB
Trang 1 trên 1 (6 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo