Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Phần mềm dạy Nhạc

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Phần mềm soạn nhạc. Mã nguồn mở. Linux. noteedit-2...
người gửi edunet
http://noteedit.berlios.de/index.html About NoteEdit NoteEdit is a free music score editor for Linux...
04-11-2009 5,838 3,434
2.7MB
Trang 1 trên 1 (1 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo