Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Phần mềm dạy Toán

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
fMath Web Editor: Soạn thảo công thức toán học...
người gửi edunet
fMath Web Editor is the best editor to create and edit equations on web. It has more than 20000...
10-23-2011 7,126 3,977
Phần mềm chơi bài để học - FlashCard
người gửi edunet
http://www.educationlabs.com/Projects/Flashcards/Pages/default.aspx# Flashcards Flashcards is a...
03-30-2010 8,544 5,374
67.7kB
Math Worksheet Generator
người gửi edunet
http://www.educationlabs.com/Lists/Posts/Post.aspx?ID=16 » Sign In to participate in discussions...
03-30-2010 4,578 2,182
65.8kB
MyEQText 3.0: hỗ trợ hình học giải tích không...
người gửi edunet
Xin chào bạn đến với MyEqText Tác giả: Thầy giáo Mỵ Duy Thọ 112 - Nguyễn Tuân...
06-21-2009 9,454 4,588
4.3kB
SchoolhouseBingoTrialSetup.exe
người gửi edunet
Schoolhouse Bingo Motivate your students with fun and educational bingo games that take almost no...
05-15-2009 3,592 1,938
2.1MB
Math Resource Studio
người gửi edunet
Math Resource Studio Easily create printable math worksheets and activities for the differentiated...
05-14-2009 4,376 1,871
7.5MB
Algebra.exe
người gửi edunet
05-10-2009 2,873 1,691
304kB
BigMath.exe
người gửi edunet
05-10-2009 2,858 1,526
128kB
GraphFunc miễn phí, vẽ hàm trực tuyến
người gửi edunet
Vẽ đồ thị trực tuyến GraphFunc (miễn phí), http://viet.seriesmathstudy.com , một công...
03-25-2009 13,118 2,857
53.3kB
Graph - Vẽ đồ thị hàm số
người gửi edunet
Phần mềm vẽ hàm số
03-25-2009 20,174 10,000
2.3MB
Bộ phần mềm dạy toán tương tác off-line của Mỹ...
người gửi edunet
Tải về bộ p/m chạy off-line trên máy tính của bạn. Còn đây là...
03-13-2009 6,924 3,155
7.4MB
website dạy toán rất hay của Israel
người gửi edunet
Xin xem cả bài viết giới thiệu đính kèm dưới đây lẫn website: 1258.THE_MATHEMATICAL_WEB...
03-13-2009 6,316 2,605
10.8kB
Vẽ đồ thị hàm số 2D graphplotter.exe
người gửi edunet
Vẽ đồ thị hàm số Released: 2008-05-01 License Type: Shareware Platform: Win95,Win98,WinME...
03-09-2009 5,862 3,076
1.3MB
Học toán qua chơi bài: MathFlashCardsSetup
người gửi edunet
Chơi bài học toán. Nhẹ nhàng, vui.... Description: Math Flash Cards is an exciting...
03-09-2009 5,079 2,328
5.8MB
Trò chơi học toán 4 phép tính số học...
người gửi edunet
Trò chơi học toán 4 phép tính số học Math Flash A Flash Card Program...
03-09-2009 4,893 3,306
1.5MB
Phần mềm công cụ dạy toán MS Math
người gửi edunet
Phần mềm Microsoft Maths rất hữu ích cho việc dạy toán. Cục CNTT lựa chọn và...
03-05-2009 7,361 5,574
40.9MB
Trang 1 trên 1 (16 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo