Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tiếng Pháp

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,971 2,097
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,652 1,871
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,470 1,720
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,665 1,737
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,504 1,717
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,518 1,845
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,851 1,819
172.6kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo