Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tiếng Pháp

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,235 2,269
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,911 2,033
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,733 1,886
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,921 1,913
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,781 1,908
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,787 2,023
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,116 1,976
172.6kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo