Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tiếng Pháp

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DePhapDCt_M937.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,009 2,120
219.2kB
DePhapDCt_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,685 1,895
219.1kB
DePhapDCt_M785.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,510 1,742
219.4kB
DePhapDCt_M527.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,701 1,766
219.1kB
DePhapDCt_M318.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,543 1,759
218.8kB
DePhapDCt_M169.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,551 1,875
219.6kB
DaPhapDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,888 1,844
172.6kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo