Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Phương pháp học

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Khoá bồi dưỡng 14 ngày về phương pháp giảng...
người gửi edunet
Khoá bồi dưỡng 14 ngày về phương pháp giảng dạy Tác giả: Tiến sĩ Hoàng...
01-21-2010 26,839 14,269
383.5kB
Cẩm nang và chiến lược học tập
người gửi edunet
Cẩm nang và chiến lược học tập
09-08-2009 9,355 5,997
45.2kB
Tháp hiệu quả học tập Learning Pyramid
người gửi edunet
11-11-2014 8,726 2,458
227.5kB
Trang 1 trên 1 (3 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo