Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Phương pháp học

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Cẩm nang và chiến lược học tập
người gửi edunet
Cẩm nang và chiến lược học tập
09-08-2009 9,365 6,008
45.2kB
Khoá bồi dưỡng 14 ngày về phương pháp giảng...
người gửi edunet
Khoá bồi dưỡng 14 ngày về phương pháp giảng dạy Tác giả: Tiến sĩ Hoàng...
01-21-2010 26,849 14,275
383.5kB
Tháp hiệu quả học tập Learning Pyramid
người gửi edunet
11-11-2014 8,737 2,464
227.5kB
Trang 1 trên 1 (3 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo