Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Sinh khối B

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_DH_K10_M615.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,980 6,355
310kB
DeSinhBCt_DH_K10_M473.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,815 3,224
309.6kB
DeSinhBCt_DH_K10_M381.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,931 3,613
309.5kB
DaSinhBCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 2,499 4,872
154.8kB
DeSinhBCt_DH_K10_M958.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,739 3,501
309.4kB
DeSinhBCt_DH_K10_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,859 3,757
309.8kB
DeSinhBCt_DH_K10_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,694 2,736
309.7kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo