Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Sinh học

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,965 10,118
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,671 5,133
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,364 6,691
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,290 5,507
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,356 5,198
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,471 4,744
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,168 6,936
160.3kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo