Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Sinh học

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSinhBCt_M827.pdf
người gửi admin
07-10-2009 7,754 9,788
277.4kB
DeSinhBCt_M754.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,472 4,985
278kB
DeSinhBCt_M513.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,159 6,228
277.9kB
DeSinhBCt_M462.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,097 5,136
277.3kB
DeSinhBCt_M378.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,158 4,867
277.7kB
DeSinhBCt_M297.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,291 4,595
277.4kB
DaSinhBCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 4,972 6,830
160.3kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo