Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Lịch sử

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeSuCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,643 3,978
191.7kB
DaSuCCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,188 5,949
227.3kB
Trang 1 trên 1 (2 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo