Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tài liệu về giáo dục TCCN

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Công nghệ giáo dục kỹ thuật dạy nghề
người gửi edunet
Công nghệ giáo dục kỹ thuật dạy nghề Tài liệu do TS Hoàng Ngọc Vinh,...
04-09-2010 10,676 4,235
1.4MB
Trang 1 trên 1 (1 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo