Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Thập kỷ giáo dục

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Thập kỷ phát triển giáo dục bền vững
người gửi edunet
The Decade of Education for Sustainable Development (DESD) DESD AP newsletter V March 2009.pdf
03-31-2009 4,131 2,951
2.2MB
Trang 1 trên 1 (1 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo