Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Thống kê

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Mẫu lập danh sách email
người gửi edunet
Mẫu lập danh sách email để các trường lập khi xin cấp email @moet.edu.vn do Cục CNTT...
04-10-2010 7,794 4,128
22.5kB
Trang 1 trên 1 (1 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo