Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Thư viện điện tử - số

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Bản mới: Hệ phần mềm Greenstone v3.ppt
người gửi edunet
05-14-2009 4,430 6,657
3.9MB
SIDA_GREENSTONE_ST.ppt
người gửi edunet
05-04-2009 3,553 3,398
1.7MB
BAO CAO THU VIEN SO.ppt
người gửi edunet
04-29-2009 5,020 4,031
324.5kB
Phần mềm quản lý thư viện nhà trường Greenstone...
người gửi edunet
04-29-2009 7,656 6,328
2.2MB
Trang 1 trên 1 (4 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo