Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

2010: Trung khối D

Chọn Tài nguyên

Các nhãn

Chưa có nhãn
Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_DH_K10_M516.pdf
người gửi admin
07-10-2010 3,817 2,392
358.5kB
DeTrungDCt_DH_K10_M473.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,839 1,320
358.9kB
DeTrungDCt_DH_K10_M352.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,708 1,519
357.6kB
DaTrungDCt_DH_K10.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,745 1,124
168.3kB
DeTrungDCt_DH_K10_M826.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,762 1,355
359.6kB
DeTrungDCt_DH_K10_M724.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,893 1,202
358.4kB
DeTrungDCt_DH_K10_M697.pdf
người gửi admin
07-10-2010 1,762 1,538
358.6kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo