Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tiếng Trung

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,199 3,794
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,837 2,160
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,763 2,030
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,731 2,089
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,662 1,949
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,803 2,146
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,755 1,884
173.8kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo