Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tiếng Trung

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,345 3,908
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,975 2,279
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,904 2,133
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,862 2,204
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,784 2,059
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,949 2,276
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,902 1,971
173.8kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo