Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tiếng Trung

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
DeTrungDCt_M852.pdf
người gửi admin
07-10-2009 5,520 4,033
331.1kB
DeTrungDCt_M793.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,131 2,398
330.8kB
DeTrungDCt_M537.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,059 2,241
330.6kB
DeTrungDCt_M429.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,019 2,316
330.8kB
DeTrungDCt_M316.pdf
người gửi admin
07-10-2009 2,925 2,177
330.6kB
DeTrungDCt_M274.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,107 2,397
330.9kB
DaTrungDCt.pdf
người gửi admin
07-10-2009 3,071 2,068
173.8kB
Trang 1 trên 1 (7 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo