Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Vidfeo tham khảo

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
VTV2 Công nghệ e-Learning
người gửi edunet
VTV2 phát chuyên đề e-Learning trong 7 ngày công nghệ Ngày phát...
08-07-2015 24,803 6,022
119.3MB
VTV2 ngày 6/4/2015: CNTT trong giáo dục - 7 ngày...
người gửi edunet
VTV2 ngày 6/4/2015: CNTT trong giáo dục - 7 ngày công nghệ
04-10-2015 22,972 7,541
270.7MB
Duyệt binh ngày Hà Nội mới giải phóng
người gửi edunet
Ngày 1/1/1955, chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng về...
10-10-2014 6,098 2,769
Dấu ấn hai Thượng thư họ Quách và di tích...
người gửi qtngoc
VTV2 phát phim tài liệu Dấu ấn Dinh điền về hai cụ quan Thượng thư Quách Đình...
01-16-2011 12,335 3,645
471.5MB
Trang 1 trên 1 (4 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo