Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hướng dẫn Youtube

Tên Ngày Lần xem Lần tải  
Hướng dẫn sử dụng Youtube âm nhạc
người gửi edunet
Trên Youtube có rất nhiều bản video hoà nhạc quốc tế hay và hoành...
08-17-2009 7,343 2,524
25.2kB
Trang 1 trên 1 (1 mục) | Xem kiểu Trình diễn | RSS
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo