Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

TINA mô phỏng, vẽ mạch điện - điện tử


người gửi edunet
03-05-2009

Số lần tải: 4,426
Dung lượng: 27.6MB
Số lần xem: 6,995
TINA mô phỏng, vẽ mạch điện - điện tử
Dung lượng: 27.6MB

TINA là phần mềm mô phỏng, vẽ mạch điện tử, giúp ích nhiều cho học Vật lý. Miễn phí. Hãng Texas Instrument sản xuất.

Tải về tại đây hoặc xem đầy đủ tại gốc http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tina-ti.html.

Cục CNTT lựa chọn và giới thiệu.

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo