Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Phần mềm công cụ dạy toán MS Math


người gửi edunet
03-05-2009

Số lần tải: 5,520
Dung lượng: 40.9MB
Số lần xem: 7,272
Phần mềm công cụ dạy toán MS Math
Dung lượng: 40.9MB
Xếp trong:

Phần mềm Microsoft Maths rất hữu ích cho việc dạy toán.

Cục CNTT lựa chọn và giới thiệu.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo