Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Microsoft LCDS 2.2


người gửi edunet
03-05-2009

Số lần tải: 5,044
Dung lượng: 49.6MB
Số lần xem: 4,902
Microsoft LCDS 2.2
Dung lượng: 49.6MB

Microsoft LCDS là công cụ soạn thảo bài giảng e-Learning. Miễn phí.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo