Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Adobe Presenter 7. Rất đơn giản và dễ dùng.


người gửi edunet
03-05-2009

Số lần tải: 78,727
Dung lượng: 51MB
Số lần xem: 107,214
Adobe Presenter 7. Rất đơn giản và dễ dùng.
Dung lượng: 51MB

Adobe Presenter là công cụ soạn thảo bài giảng e-Learning rất tiiện và dễ sử dụng, do cấy thẳng vào powerpoint.

Đi kèm có cả bài hướng dẫn e-Learning thật là đơn giản !

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo