Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Lecture Maker: Multimedia Authoring Tool lm.rar


người gửi edunet
03-05-2009

Số lần tải: 3,086
Dung lượng: 48.8MB
Số lần xem: 3,999
Lecture Maker: Multimedia Authoring Tool lm.rar
Dung lượng: 48.8MB

Đây là Công cụ soạn bài giảng điện tử multimedia

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo