Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tutorial_LMS_users_2.ppt


người gửi edunet
03-05-2009

Số lần tải: 2,077
Dung lượng: 1MB
Số lần xem: 2,773
Tutorial_LMS_users_2.ppt
Dung lượng: 1MB
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo