Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tutorial_LMS_Admin.ppt


người gửi edunet
03-05-2009

Số lần tải: 2,164
Dung lượng: 2.9MB
Số lần xem: 3,020
Tutorial_LMS_Admin.ppt
Dung lượng: 2.9MB
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo