Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Daulsoft ICT in Education(Vietnam).ppt


người gửi edunet
03-05-2009

Số lần tải: 2,752
Dung lượng: 7.1MB
Số lần xem: 3,275
Daulsoft ICT in Education(Vietnam).ppt
Dung lượng: 7.1MB
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo