Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tambietmaitruong_DuyThinh.wma


người gửi admin
03-06-2009

Số lần tải: 3,189
Dung lượng: 6MB
Số lần xem: 4,703

Nhúng
Tambietmaitruong_DuyThinh.wma
Dung lượng: 6MB

Kết quả Cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành Giáo dục

Bài hát: Tạm biệt mái trường
Sáng tác: Duy Thịnh

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo