Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Xephinhcaichu_MinhVy.wma


người gửi admin
03-06-2009

Số lần tải: 2,667
Dung lượng: 5.1MB
Số lần xem: 4,294

Nhúng
Xephinhcaichu_MinhVy.wma
Dung lượng: 5.1MB

Kết quả Cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành Giáo dục

Bài hát: Xếp hình cái chữ
Sáng tác: Minh Vỹ

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo