Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Ngaynhagiao-TranTien.MP3


người gửi admin
03-06-2009

Số lần tải: 4,175
Dung lượng: 2.8MB
Số lần xem: 8,270

Nhúng
Ngaynhagiao-TranTien.MP3
Dung lượng: 2.8MB

Kết quả Cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành Giáo dục 

Bài hát: Ngày nhà giáo
Sáng tác: Nhạc sỹ Trần Tiến

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo