Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Ngoitruongthanthien_ngoinhacuaem_TuanPhuong.wma


người gửi admin
03-06-2009

Số lần tải: 3,190
Dung lượng: 4.2MB
Số lần xem: 5,305

Nhúng
Ngoitruongthanthien_ngoinhacuaem_TuanPhuong.wma
Dung lượng: 4.2MB

Kết quả Cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành Giáo dục 

Bài hát: Ngôi trường thân thiện, ngôi nhà của em
Sáng tác: Tuấn Phương

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo