Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

MattroitrenKhueVanCac_DoHoaAn.mp3


người gửi admin
03-06-2009

Số lần tải: 2,991
Dung lượng: 4.9MB
Số lần xem: 6,487

Nhúng
MattroitrenKhueVanCac_DoHoaAn.mp3
Dung lượng: 4.9MB

Giải nhất cuộc thi Sáng tác ca khúc về ngành Giáo dục

Bài hát: Mặt trời trên Khuê Văn Các
Sáng tác: Đỗ Hoà An

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo