Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Phần mềm Articulate Studio-09-Update-4.exe


người gửi edunet
03-09-2009

Số lần tải: 2,403
Dung lượng: 84.1MB
Số lần xem: 4,007
Phần mềm Articulate Studio-09-Update-4.exe
Dung lượng: 84.1MB

Đây là bộ phần mềm Articulate Studio-09-Update-4.exe. Phiên bản tháng 3.2009

Rất tốt. Có mô đun  Articulte  Preseneter na ná giống của Adobe và Wondershare.

website gốc: www.articulate.com

 

 

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo