Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Qui trình xếp TKB


người gửi edunet4
03-09-2009

Số lần tải: 22,595
Dung lượng: 85kB
Số lần xem: 26,316
Qui trình xếp TKB
Dung lượng: 85kB

Slide giới thiệu qui trình sử dụng phần mềm hỗ trợ xếp TKB để xếp và quản lý TKB trên máy tính (dành cho những ai chưa có nhiều ý tưởng về sử dụng phần mềm xếp TKB).

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo