Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm SSM


người gửi edunet4
03-09-2009

Số lần tải: 26,021
Dung lượng: 2.7MB
Số lần xem: 11,362
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm SSM
Dung lượng: 2.7MB

Bộ tài liệu viết chi tiết cách cài đặt và sử dụng từng chức năng cụ thể của phần mềm SSM (dành cho mọi phiên bản của phần mềm SSM). Người dùng không nên đọc đầy đủ, toàn bộ các trang của tài liệu này, mà hãy dùng như là tài liệu tham chiếu cho việc sử dụng phần mềm. Còn tài liệu sử dụng nên xem theo file cd-help.doc để rõ qui trình, khi cần tìm hiểu chi tiết một chức năng nào đó thì tham chiếu vào tài liệu này.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo