Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Slide giới thiệu phần mềm SSM


người gửi edunet4
03-09-2009

Số lần tải: 15,013
Dung lượng: 900kB
Số lần xem: 11,742
Slide giới thiệu phần mềm SSM
Dung lượng: 900kB

Slide giới thiệu về phần mềm SSM.

Người dùng nên đọc để có cái nhìn tổng quan về các chức năng cũng như khả năng ứng dụng của phần mềm trong công tác quản lý ở trường phổ thông.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo