Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Giáo trình Powerpoint


người gửi edunet4
03-09-2009

Số lần tải: 13,179
Dung lượng: 1MB
Số lần xem: 14,109
Giáo trình Powerpoint
Dung lượng: 1MB
Xếp trong:

Một cuốn giáo trình viết ngắn gọn, dễ đọc, cực kỳ phù hợp đối với giáo viên muốn tìm hiểu phần mềm Powerpoint cho việc soạn bài giảng điện tử.

Lưu ý: đối với những ai đã và đang soạn soạn bài giảng điện tử bằng Powerpoint, xin hãy xem và dùng thêm công cụ Presenter (7.0) của Adobe - bài giảng sẽ trở nên tuyệt vời.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo