Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Giáo trình Microsoft Word


người gửi edunet4
03-09-2009

Số lần tải: 10,570
Dung lượng: 2.2MB
Số lần xem: 8,996
Giáo trình Microsoft Word
Dung lượng: 2.2MB
Xếp trong:

Một cuốn giáo trình ngắn gọn, dễ đọc, phù hợp với những ai bắt đầu học soạn thảo văn bản Word.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo