Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tìm hiểu về công cụ Media trong WinXP


người gửi edunet4
03-09-2009

Số lần tải: 7,499
Dung lượng: 1.3MB
Số lần xem: 4,984
Tìm hiểu về công cụ Media trong WinXP
Dung lượng: 1.3MB
Xếp trong:

Tìm hiểu về công cụ chơi nhạc, xem video (Media) trong Windows XP

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo