Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Giới thiệu về Windows XP


người gửi edunet4
03-09-2009

Số lần tải: 17,757
Dung lượng: 1.5MB
Số lần xem: 7,637
Giới thiệu về Windows XP
Dung lượng: 1.5MB
Xếp trong:

Tài liệu đơn giản, giúp tìm hiểu về ệ điều hành Windows XP đang được sử dụng khá phổ biến hiện nay.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo