Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Giáo trình Tin học căn bản (1)


người gửi edunet4
03-09-2009

Số lần tải: 16,783
Dung lượng: 1.6MB
Số lần xem: 35,569
Giáo trình Tin học căn bản (1)
Dung lượng: 1.6MB
Xếp trong:

Giáo trình Tin học căn bản: giới thiệu các kiến thức và công cụ cơ bản về CNTT.

Dành cho những người mới học CNTT

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo