Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Vẽ đồ thị hàm số 2D graphplotter.exe


người gửi edunet
03-09-2009

Số lần tải: 3,117
Dung lượng: 1.3MB
Số lần xem: 5,945
Vẽ đồ thị hàm số 2D graphplotter.exe
Dung lượng: 1.3MB

Vẽ đồ thị hàm số

Released: 2008-05-01   
License Type: Shareware
Platform: Win95,Win98,WinME,WinNT 3.x,WinNT 4.x,Windows2000,WinXP,Windows2003
Product homepage: http://www.math-solutions.orgDescription: Graph plotter program plots 2D graphs from complex equations. The application comprises algebraic, trigonometric, hyperbolic and transcendental functions. EqPlot can be used to verify the results of nonlinear regression analysis program. Graphically Review Equations: Equation graph plotter gives students, teachers, engineers and researchers the power to graphically review equations, by putting a large number of equations at their fingertips.

 


Keywords: equation,graphing,graph,plotter,eqplot,2D,nonlinear,formula,algebraic,trigonometric,hyperbolic,transcendental,logarithmic,polyno

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo