Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

FreeMind-Windows-Installer-0.8.1-min.exe


người gửi edunet
03-10-2009

Số lần tải: 3,293
Dung lượng: 3.8MB
Số lần xem: 3,862
FreeMind-Windows-Installer-0.8.1-min.exe
Dung lượng: 3.8MB

Phần mềm ghi nhớ, vẽ lại các ý tưởng sáng tạo theo dạng cây.

Mã nguồn mở. Miễn phí. Tiếng Việt: unicode.

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo