Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Tuoi hong hoc tro, Nguyen Hoa.wma


người gửi admin
03-10-2009

Số lần tải: 3,000
Dung lượng: 3.8MB
Số lần xem: 5,333

Nhúng
Tuoi hong hoc tro, Nguyen Hoa.wma
Dung lượng: 3.8MB

Kết quả Cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành Giáo dục

Ca khúc: Tuổi hồng học trò

Sáng tác: Nguyễn Hòa

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo