Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Nguoi dua do, ST Luu Lam.wma


người gửi admin
03-10-2009

Số lần tải: 4,893
Dung lượng: 3.6MB
Số lần xem: 8,739

Nhúng
Nguoi dua do, ST Luu Lam.wma
Dung lượng: 3.6MB

Kết quả Cuộc vận động sáng tác ca khúc về ngành Giáo dục 

Bài hát: Người đưa đò
Sáng tác: Lưu Lâm

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo