Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Java applet dạy Toán và Lý.


người gửi edunet
03-16-2009

Số lần tải: 2,506
Dung lượng: 11.1kB
Số lần xem: 5,693
Java applet dạy Toán và Lý.
Dung lượng: 11.1kB
Xếp trong: ,

 


Interactive Physics and Math with Java
Math
Write and Plot a Function (Interpreter) Java Applet
© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo