Truyền hình trực tiếp Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi quốc gia "Thiết kế bài giảng điện tử eLearning năm học 2011-2012". Thời gian: 8 giờ đến 12 giờ ngày 24/8/2013

Hướng dẫn làm, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học


người gửi edunet
03-24-2009

Số lần tải: 11,163
Dung lượng: 125kB
Số lần xem: 11,450
Hướng dẫn làm, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học
Dung lượng: 125kB

Hướng dẫn làm, viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp đại học. Tác giả Quách Tuấn Ngọc

© Mạng Giáo dục Edunet - Bộ Giáo dục và Đào tạo